Elektrická zařízení strojů - údržba, revize/ověřování, opravy/servis, měření na SZ

Bezpečnost elektrických zařízení strojů - kontroly, revize a ověřování, údržba a servis SZ a nejen to.

Popis školení

Všechny provozní elektrikáře a osoby provádějící údržbu, opravy a servis strojních zařízení a dále revizní techniky, kteří provádějí ověřování (revize) elektrických částí strojních zařízení zveme na praktické dvoudenní školení zaměřené na údržbu strojních zařízení, jejich ověřování, servis a opravy. Akce je rozdělena do dvou dnů - 24. 3. 2021 a 1. 4. 2021. Součástí školení je i videukázka měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření.

Na online školení projdeme:

1. den - 24. 3. 2021

 • požadavky na opravy (servis),
 • údržba strojních zařízení,
 • zásahy do bezpečnostních obvodů strojů a jejich následky,
 • následné ověření před uvedením do provozu,
 • principy bezpečnosti strojních zařízení a vazby na elektrické obvody strojů (dle požadavků norem a TNI),

2. den - 1. 4. 2021

 • kontrola strojních zařízení, revize strojních zařízení a ověřování strojních zařízení - jak to ve skutečnosti je, jak správně provádět a jaké jsou požadavky legislativních dokumentů (Ověřování strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. – zejména elektrické části strojů a prvků souvisejících s bezpečností stroje) - rozdíl mezi ověřením a revizí SZ - Ověřování strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. - zejména elektrické části strojů a prvků souvisejících s bezpečností stroje.
 • vztah mezi ověřováním strojních zařízení a normou pro revize elektrických instalací ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 1600 ed. 2 a normou ČSN EN 60204-1 ed. 3.
 • měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření. Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení.

V průběhu školení mohou účastníci pokládat dotazy formou chatu, které budou v závěru akce zodpovězeny.

Upozornění: Uváděná doba přednášek se může lišit, jedná se o předpokládaný časový průběh.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.55 - 9.00
   organizační pokyny, přivítání
  • 9.00 - 10.15
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Požadavky na opravy (servis), údržbu nebo zásahy do bezpečnostních obvodů strojů.
   • Rozdělení dle typů zásahu a následky těchto zásahů.
   • Požadavky na následné ověření před uvedením do provozu.
  • 10.15 - 10.30
   přestávka
  • 10.30 - 12.15
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Základní principy bezpečnosti strojních zařízení a vazby na elektrické obvody strojů.
  • 12.15 - 12.30
   dotazy, konec školení
 • 2. den školení

  • 8.55 - 9.00
   organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - 10.30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Rozdíl mezi ověřením a revizí SZ - Ověřování strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. – zejména elektrické části strojů a prvků souvisejících s bezpečností stroje.
   • Vztah mezi ověřováním strojních zařízení a normou pro revize elektrických instalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2, normou ČSN 33 1600 ed. 2 a normou ČSN EN 60204-1 ed. 3.
  • 10.30 - 10.45
   přestávka
  • 10.45 - 12.15
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
   • Měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření. Ukázkové měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení.
  • 12.15 - 12.30
   dotazy, konec školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.