Měření zemních odporů uzemňovacích soustav - měřicí metody a jejich použití

Ideální seminář pro revizní techniky, kteří se chtějí seznámit s možnostmi měření při revizích.

Popis školení

Popis standardních i méně známých měřicích metod uzemnění, například:

 • měření s využitím uzemnění uzlu zdroje elektrické sítě k měření odporu uzemnění.
 • využití externího zdroje proudu pro měření zemního odporu,
 • výpočet zemního odporu ze změřené rezistivity půdy,
 • vyhledávání závad zemnící soustavy pomocí klešťového měřiče zemních odporů.

Praktické příklady měření a porovnání naměřených výsledků s poukázáním na problémy v případě měření odporu uzemnění v husté zástavbě.

Příklady měření budou prováděny na přístrojích:

 • MI 3152 Eurotest XC
 • MI3155 Eurotest XD
 • Megger DET 14C

V rámci přednášek se okrajově zmíníme o informacích z ČSN 33 2000-5-54 ed.3, PNE 33 0000-1, ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.55 - 9.00
   organizační pokyny, zahájení
  • 9.00 - cca 10.30
   přednáška
   • Měření uzemnění - popis standardních metod i méně známých měřicích metod - např.:
   • - měření s využitím uzemnění uzlu zdroje elektrické sítě k měření odporu uzemnění.
   • - využití externího zdroje proudu pro měření zemního odporu,
   • - výpočet zemního odporu ze změřené rezistivity půdy,
   • - vyhledávání závad zemnící soustavy pomocí klešťového měřiče zemních odporů.
   • Praktické příklady měření.
   • Porovnání naměřených výsledků s poukázáním na problémy v případě měření odporu uzemnění v husté zástavbě.
  • cca 10.30 - 11.00
   dotazy, konec školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.