Normy a legislativa v elektrotechnice

Školení zaměřené na problematiku aktuálních změn v normách a legislativě z oblasti elektrotechniky.

Popis školení

Poslechněte a podívejte se na online školení, kde se dozvíte o aktualitách v oblasti norem pro elektrotechniku. V úvodu akce se účastníci seznámí s pohledem na ne/závaznost norem dle zákonů a soudních judikátů, další části přednášky se budou zabývat aktuálními změnami v normách, které mají vliv na činnost elektrotechniků, projektantů a ostatních pracovníků v elektrotechnice. Podrobněji bude probrána nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem s platností od 1. ledna 2018. V dalších částech akce se účastníci dozví o požadavcích na elektrické rozvody z pohledu požárních předpisů a problematiku proudových chráničů.

Akce se zaměří zejména na tato témata:

 • Závaznost norem dle zákonů i soudních judikátů.
 • Změny v normách za poslední období.
 • Změna ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
 • Rozvody z hlediska požárních předpisů, funkční trasy, napájení PBZ, k čemu slouží CENTRAL STOP, TOTAL STOP a co musí splňovat.
 • Ukládání instalací na hořlavé podklady.
 • Proudové chrániče - vlastnosti a technické požadavky na instalaci a časté chyby, požadavky na instalaci dle norem.

V průběhu školení mohou účastníci pokládat dotazy formou chatu, v závěru akce budou tyto dotazy zodpovězeny.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9.00
   zahájení školení
  • 9.00 - 10.45
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Závaznost norem dle platných zákonů i soudních judikátů a některé změny, které připravuje nový stavební zákon.
   • Novinky, změny a aktualizace v normách za poslední období.
   • Nová TNI 33 2000-4-41 a co přinesla změna Z1 a Z2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
  • 10.45 - 11.00
   přestávka
  • 11.00 - 13.15
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Rozvody z hlediska požárních předpisů, funkční trasy, napájení PBZ, k čemu slouží CENTRAL STOP, TOTAL STOP a co musí splňovat.
   • Ukládání instalací na hořlavé podklady.
   • Proudové chrániče - vlastnosti a technické požadavky na instalaci - časté chyby.
   • Proudové chrániče - požadavky na instalaci dle norem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. a ostatní důležité normy).
   • Dotazy.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.