Nová legislativa pro oblast VETZ

Společně s ESČ Vás zveme na konferenci k novému zákonu č. 250/2021 Sb. a prováděcím předpisům.

Popis školení

V jakém stádiu přípravy je nová legislativa? Zákon č. 250/2021 Sb., je schválen, vydán ve sbírce zákonů a vstoupí v účinnost 1. 7. 2022. Prováděcí nařízení vlády měly být již rovněž dávno hotovy, ale bohužel práce na MPSV se zpozdily.
Společně s ESČ Vás zveme na konferenci k novému zákonu č. 250/2021 Sb. a prováděcím předpisům. Záštitu nad akcí převzali: Hospodářská komora České republiky a Státní úřad inspekce práce.

V termínu konání konference zcela jistě nebudou ještě nařízení vlády ve finální podobě, protože je bude v té době projednávat legislativní rada vlády, případně vláda, nicméně po odborné stránce je téměř jisté, že v době konání konference bude odborná část hotová a budou se řešit případné formální a legislativní záležitosti, které by neměly mít zásadní vliv na konečnou podobu.

Jako pořadatelé konference máme přímé informace z projednávání legislativy, tudíž pokud by v době konání konference byly ještě nějaké nedořešené body, samozřejmě na ně upozorníme.

Máme potvrzeno, že s úvodním slovem na konferenci vystoupí následující čestní hosté:

 • Brno: Mgr. Ing. Rudolf Hahn - generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
 • Praha: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident Hospodářské komory České republiky

Pro koho je konference určená?

 • pro všechny elektrotechniky – revizní techniky, techniky provádějící montáže, projektanty …..
 • ale i pro provozovatele vyhrazených elektrických zařízení,
 • ale také řemeslníky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání, ale prostřednictvím složení zkoušky profesní kvalifikace, by chtěli v rozsahu profesní kvalifikace vykonávat činnost na elektrickém zařízení.

Co se na konferenci účastníci dozví?

 • Jaké nové předpisy vstoupí v účinnost od 1.7.2022?
 • Jaké předpisy naopak po mnoha desítkách let přestanou platit?
 • Jaké elektrické zařízení bude patřit mezi vyhrazená elektrická zařízení? Jak budou rozřazena do tříd?
 • Jaké vyhrazené el. zařízení bude ve třídě I. a budou pro něj tedy platit přísnější pravidla při jeho uvádění do provozu?
 • Jaké povinnosti budou provozovatelé vyhrazených elektrických zařízení mít s účinností od 1.7.2022?
 • Co hrozí provozovatelům, pokud nesplnili své povinnosti podle staré legislativy, co jim bude hrozit, pokud nesplní povinnosti podle nové legislativy. Jaké pokuty bude moci ukládat Státní úřad inspekce práce?
 • Kdo je to pověření organizace? Jaké bude mít pravomoci? Jaké poplatky budou platit podnikatelé za její činnost?
 • Kdo bude zkoušet revizní techniky? Jaký bude průběh zkoušky dle nové legislativy? Budou platit stávající osvědčení revizních techniků i po 1.7.2022 nebo budou muset všichni RT na přezkoušení ihned po účinnosti nové legislativy?
 • Bude nutné mít i nadále oprávnění? Budu muset žádat o nové oprávnění? Jak to bude s délkou jeho platnosti?
 • Bude někde možné veřejně dohledat údaje o vydaných osvědčeních a oprávněních?
 • Jaké povinnosti bude nutné splnit při uvádění do provozu a při provozu vyhrazených elektrických zařízení?
 • Jaké náležitosti musí obsahovat revizní zpráva? Jakým způsobem ovlivní nová legislativa provádění revizí elektrických zařízení? Jaké úkony budou muset být prováděny při revizích?
 • Jak to bude s revizemi elektrických spotřebičů?
 • Skončí skutečně vyhláška 50/1978 Sb.?
 • Jaké budou nové stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
 • Kdo bude moci školit a zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice? Je skutečně pravda, že osoby znalé bude nově zkoušet jen TIČR, jak se proslýchá v různých internetových fórech?
 • Co bude s projektanty? Prý už nebude existovat §10?

Na toto, ale i na řadu dalších zásadních otázek naleznete odpovědi na naší konferenci, na níž budou přednášet osoby, které se spolupodíleli na tvorbě nové legislativy a mají tak k dispozici ověřené informace.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.00 - 9.00
   Prezence účastníků
  • 9.00 - 9.15
   Zahájení konference
   • Lenka Parýzková, LPE s.r.o.; Mgr. Radek Roušar, Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ
   • úvodní slovo čestných hostů
    • v Brně Mgr. Ing. Rudolf Hahn - generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
    • v Praze Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident Hospodářské komory České republiky
  • 9.15 - 10.45
   Mgr. Ing. Rudolf Hahn / Ing. Aleš Klumpler – Státní úřad inspekce práce

   Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

   • Proces schvalování legislativy
   • Nová legislativa / zrušené předpisy k 1.7.2022
   • Definice pojmů
   • Výkon státní správy pro oblast VTZ
    • Kontrolní činnost SUIP
    • Pověřená organizace – vydávání oprávnění a osvědčení RT
   • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
   • Výjimky pro rozvodné společnosti
   • Hlášení vzniku havárie
   • Kontrolní činnost SUIP
   • Změna zákona č. 251/2005 Sb.
   • Možné pokuty za porušení stanovených povinností
   • Přístup SUIP v počátcích platnosti zákona č. 250/2021 Sb.
   • Odnímání osvědčení či oprávnění
  • 10.45 - 11.00
   Otázky a odpovědi k zákonu č. 250/2021 Sb.
  • 11.00 - 12.00
   Přestávka - oběd
  • 12.00 - 13.30
   Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR

   Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

   • Definice pojmů
   • Jaká EZ patří mezi vyhrazená
   • Rozdělení do tříd
   • Požadavky na uvádění EZ do provozu
   • Požadavky na bezpečný provoz
   • Lhůty revizí vyhrazených elektrických zařízení
   • Požadavky na revize a revizní zprávy.
  • 13.30 - 13.45
   Otázky a odpovědi k NV o vyhrazených elektrických zařízeních
  • 13.45 - 14.15
   Přestávka
  • 14.15 - 15.30
   Mgr. Radek Roušar, Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ a člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ Hospodářské komory ČR

   Nařízení vlády o odborné způsobilosti v elektrotechnice

   • Stupně odborné způsobilosti
   • Provádění školení a zkoušek odborné způsobilosti
  • 15.30 - 15.45
   Mgr. Radek Roušar, Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ a člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ Hospodářské komory ČR

   Problematika revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů.

  • 15.45 - 16.00
   Otázky a odpovědi k NV o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  • 16.00
   Závěr konference

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.