Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6 - seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy

Požadavky na revize a revizní zprávy dle nových TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6.

Popis školení

Nová TNI 33 2000-6s účinností od 1. 4. 2020 vysvětluje a doplňuje požadavky ČSN 33 2000-6 ed. 2 po ZMĚNĚ Z2(z března 2020) na provádění revizí elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech, elektrické instalace průmyslových objektů, elektrické instalace komerčních objektů a elektrické instalace obytných objektů. Mimo jiné tato TNI upřesňuje informace pro stanovení termínů revizí elektrických zařízení a elektroinstalací nn, stanovení dělících míst mezi jednotlivými EZ a instalacemi nízkého napětí a zmiňuje související legislativní dokumenty.

V rámci našeho semináře rozebereme detailněco je obsahem a jaký to má praktický dopad na činnost revizních techniků EZ.

Od 7. 7. 2020 také plně nahradila stávající edici 2 norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která specifikuje zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem,ochrany před přímým i nepřímým dotykem(základní ochrana, ochrana při poruše) osob a hospodářských zvířat a ve stanovených případech definuje požadavky pro doplňkovou ochranu. Tyto požadavky dává do souvislosti se stanovenými vnějšími vlivy. (TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) TNI k této 3. edici byla vydána v srpnu 2020 a zabývá se aplikací požadavků, které norma uvádí do praxe. V rámci semináře se tedy dozvíte, mimo jiné i to, co požaduje nová TNI 33 2000-4-41a jak postupovat po zrušení rozdělení prostor na normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 – 9.00
   zahájení, organizační pokyny
  • 9.00 – 9.45
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-6:2020 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (přiblížení se požadavkům ČSN 33 2000-6 ed. 2.
  • 9.45 – 10.00
   přestávka
  • 10.00 – 10.45
   Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk
   • Aplikace požadavků ČSN 33 2000-6 a TNI v praxi (praktický postup, časté chyby, praktické dopady a doporučení).
   • Jak měřit impedanci poruchové smyčky dle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a zároveň aplikovat požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2, jaká má být tato hodnota?
   • Rámcové požadavky na obsah revizních zpráv a provedení revizí.
  • 10.45 – 11.15
   přestávka
  • 11.15 – 12.00
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3 – časté chyby.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování.
   • Požadavky na provedení uzemnění jednotlivých sítí. Jaké jsou požadované hodnoty zemních odporů a jak ovlivňuje rezistivita půdy jejich reálné hodnoty v praxi.
   • Ochranné pospojování – význam ve vztahu k normám, které řeší způsob provedení elektroinstalace jednoúčelových zařízení a ve zvláštní objektech.
  • 12.00 – 12.05
   technická přestávka
  • 12.05 – 13.00
   Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk
   • Aplikace požadavků TNI 33 2000-4-41 ed. 3.
   • Proudové chrániče – řešení v případě nevyhovující impedance smyčky.
   • Dotazy
  • 13.00
   závěr školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.