Menu

Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6 - seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy

Požadavky na revize a revizní zprávy dle nových TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6.

Vyberte datum a místo

Počet osob

Popis školení

Nová TNI 33 2000-6 s účinností od 1. 4. 2020 vysvětluje a doplňuje požadavky ČSN 33 2000-6 ed. 2 po ZMĚNĚ Z2 (z března 2020) na provádění revizí elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech, elektrické instalace průmyslových objektů, elektrické instalace komerčních objektů a elektrické instalace obytných objektů. Mimo jiné tato TNI upřesňuje informace pro stanovení termínů revizí elektrických zařízení a elektroinstalací nn, stanovení dělících míst mezi jednotlivými EZ a instalacemi nízkého napětí a zmiňuje související legislativní dokumenty.

V rámci našeho semináře rozebereme detailně co je obsahem a jaký to má praktický dopad na činnost revizních techniků EZ.

Od 7. 7. 2020 také plně nahradila stávající edici 2 norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která specifikuje zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochrany před přímým i nepřímým dotykem (základní ochrana, ochrana při poruše) osob a hospodářských zvířat a ve stanovených případech definuje požadavky pro doplňkovou ochranu. Tyto požadavky dává do souvislosti se stanovenými vnějšími vlivy. (TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) TNI k této 3. edici byla vydána v srpnu 2020 a zabývá se aplikací požadavků, které norma uvádí do praxe. V rámci semináře se tedy dozvíte, mimo jiné i to, co požaduje nová TNI 33 2000-4-41 a jak postupovat po zrušení rozdělení prostor na normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.58 – 9.00
   zahájení, organizační pokyny
  • 9.00 – 9.45
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-6:2020 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (přiblížení se požadavkům ČSN 33 2000-6 ed. 2.
  • 9.45 – 10.00
   přestávka
  • 10.00 – 10.45
   Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk
   • Aplikace požadavků ČSN 33 2000-6 a TNI v praxi (praktický postup, časté chyby, praktické dopady a doporučení).
   • Jak měřit impedanci poruchové smyčky dle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a zároveň aplikovat požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2, jaká má být tato hodnota?
   • Rámcové požadavky na obsah revizních zpráv a provedení revizí.
  • 10.45 – 11.15
   přestávka
  • 11.15 – 12.00
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3 – časté chyby.
   • Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování.
   • Požadavky na provedení uzemnění jednotlivých sítí. Jaké jsou požadované hodnoty zemních odporů a jak ovlivňuje rezistivita půdy jejich reálné hodnoty v praxi.
   • Ochranné pospojování – význam ve vztahu k normám, které řeší způsob provedení elektroinstalace jednoúčelových zařízení a ve zvláštní objektech.
  • 12.00 – 12.05
   technická přestávka
  • 12.05 – 13.00
   Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk
   • Aplikace požadavků TNI 33 2000-4-41 ed. 3.
   • Proudové chrániče – řešení v případě nevyhovující impedance smyčky.
   • Dotazy
  • 13.00
   závěr školení

Místa konání

 • Online - video školení

  1 den nebo ráno před přenosem Vám bude zaslán odkaz na váš email a heslo pro sledování živého přenosu + budete mít možnost sledování záznamu i po přenosu. (U zpoplatněných akcí obdržíte odkaz po uhrazení poplatku), Doporučujeme připojení alespoň 6 Mb/s a vyšší. Při nižším připojení může docházet ke zhoršení kvality přenosu.

Organizační pokyny

 • Sleva 300 Kč z uvedené ceny pro hosty partnerů a členy Benefit clubu. Pro uplatnění slevy je nutné uvést při objednávce benefit ID nebo slevový kód z pozvánky - později není možné slevu uplatňovat. Slevy se nesčítají. 
 • Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky. 
 • Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce (viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat, protože právě díky partnerům akce je školení možné uspořádat.

V ceně kurzu

 • osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě,
 • přístup k živému přenosu školení dne 12. 10. 2021,
 • možnost shlédnutí záznamu školení po dobu 30 dnů od uskutečnění přenosu,
 • vybrané materiály v elektronické podobě (budou zpřístupněny po zodpovězení ankety).

Přednášející

Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a člen TNK 76 a autorizační rady ČKAIT. Jako samostatně podnikající odborník se zaměřuje na tvorbu elektrotechnických předpisů (ČSN), přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Autor mnoha publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací. Přednáší členům ESČ, na půdě Česko-německé obchodní a průmyslové komory a samozřejmě také na našich akcích.

PŠIS Nymburk

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Ing. Jitka Hřebačková

Ing. Jitka Hřebačková

775 933 894

seminare@lpe.cz

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.