Ochrana proti účinkům elektrického oblouku - Srdce 2021

OOPP a ochrana proti účinkům el. oblouku, elektrotraumata, možnost účasti na unikátním projektu věnovanému poškození srdce po úrazech el. proudem.

Popis školení

Úrazy elektrickým proudem patří bohužel k těm nejzávažnějším a nejkomplikovanějším, často s trvalými následky. Elektrický proud nezpůsobuje jen destruktivní poranění kůže, ale má i negativní dopad na ostatní orgánové systémy, jako je například kardiovaskulární systém. Kritické popálení elektrickým proudem vysokého napětí bezprostředně ohrožují pacienta na životě, dlouhodobý pobyt v nemocnici je spojen s celou řadou komplikací a často se závažnými trvalými následky.

Zveme Vás na odborný seminář, kde se dozvíte jak se před zraněním v důsledku elektrického proudu chránit a to zejména před účinky elektrického oblouku. Následky jeho působení jsou pro lidské tělo totiž často fatální a prevence je v tomto ohledu zcela zásadní. V rámci semináře Vám také představíme multidisciplinární činnost Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde jsou pacienti ze spádové oblasti léčeni. Probírat se bude vliv elektrického proudu na poškození kůže a měkkých tkání. Prezentaci doplní krátké kazuistiky. Na první část naváže popis vlivu proudu na srdeční sval z pohledu kardiologa. Závěrem školení Vám bude představen unikátní projekt Srdce 2021, který by měl pomoci v prevenci poškození srdečního svalu elektrickým proudem u pracovníků elektro a jeho léčbou. Tohoto projektu se budete moci i aktivně zúčastnit a přispět, tak svou trochou do tohoto výzkumu.

Těšte se na přednášky:

 • Elektrotrauma - MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Vliv proudu na srdeční sval z pohledu kardiologa - Doc. MUDr. František Bednář Ph.d., Kardiologická klinika FNKV.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ochrana proti účinkům elektrického oblouku - Petr Dadák, hlavní technik VN a NN, správa a provoz sítě VN, NN a ZP, EG.D, a.s.
 • Představení projektu Srdce 2021 - MUDr. Markéta Kulvajtová, soudní lékařka

Program školení

 • 1. den školení

  • 12.50 - 13.00
   organizační pokyny, zahájení
  • 13.00 - 13.45
   MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV a Doc. MUDr. František Bednář Ph.d., Kardiologická klinika FNKV.
   • Elektrotrauma.
   • Vliv proudu na srdeční sval z pohledu kardiologa.
  • 13.45 - 13.50
   přestávka
  • 13.50 - 14.35
   Petr Dadák, EG.D, a.s.
   • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ochrana proti účinkům elektrického oblouku.
  • 14.35 - 14.40
   přestávka
  • 14.40 - 15.00
   MUDr. Markéta Kulvajtová, soudní lékařka
   • Představení projektu Srdce 2021.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.