Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení.

Popis školení

Na odborném semináři se především podrobně zaměříme na změny a rozdíly mezi „starou“ edicí normy ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, jejíž platnost bude ukončena příští rok a „novou“ edicí ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019, která byla vydána v minulém roce. Dále se budeme zaměřovat na celkové provedení elektrického zařízení stroje a stručně se zaměříme i na požadavky dokumentace o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100.

Mimo jiné probereme:

 • Změny a rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Obecné požadavky na el. zařízení strojů.
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochranná zařízení.
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
 • Unikající zemní proudy s hodnotou vyšší než 10 mA.
 • Řídicí obvody a funkce.
 • Funkce pro zastavení a jejich použití.
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí.
 • Celkové provedení elektrického zařízení stroje.
 • Dokumentace o posouzení rizika.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

Program školení

 • 1. den školení

  • 9:20 – 9:30
   Zahájení semináře
  • 9:30 – 10:15
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
   • Změny a rozdíly mezi„starou edicí“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou edicí“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
   • Rozsah platnosti normy.
   • Obecné požadavky na elektrická zařízení strojůvyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100.
   • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování.
  • 10:15 – 11:00
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
   • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem(druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …).
   • Ochranná zařízení.
   • Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
   • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA(měření a opatření).
  • 11:00 – 11:15
   Přestávka
  • ​​​​​​​11:15 – 12:30
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
   • Řídicí obvody a funkce.
   • Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití.
   • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí(požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí).
   • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje(instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli.
  • 12:30 – 12:45
   Přestávka
  • ​​​​​​​12:45 – 13:45
   Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
   • Stručně o požadavcích na dokumentaci o posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 12100.
  • 13:45 – 14:00
   Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím formou chatu.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.