Úvod do projektování elektroinstalací - část 1, 2 a 3

Pojďte na akci určenou k pochopení základů projektantské práce a projektování elektro.

Popis školení

Pojďte na třídenní školení, které je určené pro začínající projektanty. V rámci tří samostatných dní se zaměříme na to podstatné, co by měl znát každý projektant.

Ideální pro ty, kteří začínají s projektováním nebo si chtějí problematiku osvěžit. Získejte přehled nejen z norem ale i z praxe.

Školení je online záznamem akce ze začátku roku 2021 doplněný chatem přednášejícího pro zodpovězení případných dotazů. Obsahuje legislativu platnou do 1.7.2022, podle které se stále projektuje a je také předmětem přezkoušení u autorizačních zkoušek na ČKAIT.
V průběhu roku 2021 sice došlo k vydání nového Stavebního zákona (Zákon č. 283/2021 Sb.) a Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (Zákon č. 250/2021 Sb.), ale účinnost těchto zákonů spolu s prováděcími vyhláškami, které se teprve připravují je odložena až na rok 2022.
Po vydání prováděcích vyhlášek pro Vás připravíme školení o nové legislativě.

První den je zaměřený zejména na Požadavky legislativy a TNI na projektanta a projektování obecně, zmíníme i časté chyby, neopomineme ani problematiku ochrany před bleskem.

První den akce se budeme zabývat tématy:

 • Požadavky legislativy na projektanta a projektování
 • Co je kdo oprávněn projektovat, a co musí splňovat
 • Požadavky na obsah jednotlivých stupňů dokumentací
 • Požadavky technických norem
 • Co normy požadují ohledně obsahu dokumentace?
 • Jak má vypadat projektová dokumentace z pohledu TNI?
 • Co je a co není úkolem projektanta
 • Nejčastější chyby v projektech, chyby v ochraně před bleskem
 • Základní požadavky na provedení projektu ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Témata druhého dne:

 • přehled legislativních požadavků a důležitých informací z norem
 • základy návrhu jištění a dimenzování,
 • zkratové proudy,
 • program Pavouk pro dimenzování sítí NN.

Třetí den se zaměříme na:

 • Základy datových rozvodů.
 • Vnitřní komunikace na IP.
 • Požadavky legislativy a norem na projektování specifických instalací (školství, zdravotnictví, průmyslové prostory, společenské a kulturní objekty, výškové budovy, elektromobilita, atd.)
 • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).
 • Nouzové osvětlení – druhy a základy návrhu.

Objednat si můžete celý třídenní blok - (již proběhlé termíny:21. 10. 2021 a 26. 10. 2021) a listopadový poslední díl 16. 11. 2021.

Program školení

 • 1. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • 8.00 - 9.20
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky legislativy na projektanta a projektování.
   • Co je kdo oprávněn projektovat, a co musí splňovat.
   • Požadavky na obsah jednotlivých stupňů dokumentací.
  • 9.20 - 9.30
   přestávka
  • 9.30 - 11.00
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky technických norem.
   • Co normy požadují ohledně obsahu dokumentace?
   • Jak má vypadat projektová dokumentace z pohledu TNI?
  • 11.00 - 11.10
   přestávka
  • 11.10 - 12.10
   Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Základní požadavky na provedení projektu ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.
  • 12.10 - 13.10
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Co je a co není úkolem projektanta.
   • Upozornění na nejčastější chyby v projektech, chyby v ochraně před bleskem.
   • Představení portálu Pro elektroprojektanty.
 • 2. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • ​​​​​​​8.00 - 9.30
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

   Základy návrhu jištění a dimenzování, zkratové proudy.

  • 9.30 - 9.40
   přestávka
  • 9.40 - 11.10
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

   Přehled legislativních požadavků a důležitých informací z norem

   • Základní normy pro bezpečnost.
   • Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
   • Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
   • Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
  • 11.10 - 11.30
   přestávka
  • 11.30 - 13.00
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3.
  • 13.00 - 13.10
   přestávka
  • 13.10 - 15.10
   Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
   • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk).
 • 3. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • 8.00 - 8.45
   Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o.
   • Základy datových rozvodů.
  • 8.45 - 8.55
   přestávka
  • 8.55 - 9.50
   Jan Píša, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
   • Vnitřní komunikace na IP.
  • 9.55 - 11.55
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky legislativy a norem na projektování specifických instalací (školství, zdravotnictví, průmyslové prostory, společenské a kulturní objekty, výškové budovy, elektromobilita, atd.)
  • 11.55 - 12.00
   přestávka
  • 12.00 - 13.00
   Ing. Rostislav Mičín, MODUS, s.r.o. a  Ing. Pavel Dressler, DNA Central Europe s.r.o.
   • Nouzové osvětlení – druhy a základy návrhu.
  • 13.00 - 14.15
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.