Menu

Úvod do projektování elektroinstalací - 1. - 3. část

Pojďte na akci určenou k pochopení základů projektantské práce a projektování elektro.

Vyberte datum a místo

Počet osob

Popis školení

Pojďte na třídenní školení, které je určené pro začínající projektanty. V rámci tří samostatných dní se zaměříme na to podstatné, co by měl znát každý projektant.

Ideální pro ty, kteří začínají s projektováním nebo si chtějí problematiku osvěžit. Získejte přehled nejen z norem ale i z praxe.

První den je zaměřený zejména na Požadavky legislativy a TNI na projektanta a projektování obecně, zmíníme i časté chyby, neopomineme ani problematiku ochrany před bleskem.

První den akce se budeme zabývat tématy:

 • Požadavky legislativy na projektanta a projektování
 • Co je kdo oprávněn projektovat, a co musí splňovat
 • Požadavky na obsah jednotlivých stupňů dokumentací
 • Požadavky technických norem
 • Co normy požadují ohledně obsahu dokumentace?
 • Jak má vypadat projektová dokumentace z pohledu TNI?
 • Co je a co není úkolem projektanta
 • Nejčastější chyby v projektech, chyby v ochraně před bleskem
 • Základní požadavky na provedení projektu ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Školení je online záznamem akce ze začátku roku 2021 doplněný živým vstupem přednášejícího pro zodpovězení případných dotazů. Obsahuje legislativu platnou do 1.7.2022, podle které se stále projektuje a je také předmětem přezkoušení u autorizačních zkoušek na ČKAIT. 
V průběhu roku 2021 sice došlo k vydání nového Stavebního zákona (Zákon č. 283/2021 Sb.) a Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (Zákon č. 250/2021 Sb.), ale účinnost  těchto  zákonů spolu s prováděcími vyhláškami, které se teprve připravují je odložena až na rok 2022.  
Po vydání prováděcích vyhlášek pro Vás připravíme školení o nové legislativě.

Je možné si objednatcelý třídenní blok nebo každý den jednotlivě tj. 21. 10. 2021, 26. 10. a 16. 11. 2021.

Program školení

 • 1. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • 8.00 - 9.20
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky legislativy na projektanta a projektování.
   • Co je kdo oprávněn projektovat, a co musí splňovat.
   • Požadavky na obsah jednotlivých stupňů dokumentací.
  • 9.20 - 9.30
   přestávka
  • 9.30 - 11.00
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky technických norem.
   • Co normy požadují ohledně obsahu dokumentace?
   • Jak má vypadat projektová dokumentace z pohledu TNI?
  • 11.00 - 11.10
   přestávka
  • 11.10 - 12.10
   Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
   • Základní požadavky na provedení projektu ochrany před bleskem, zejména požadavky ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2.
  • 12.10 - 13.10
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Co je a co není úkolem projektanta.
   • Upozornění na nejčastější chyby v projektech, chyby v ochraně před bleskem.
   • Představení portálu Pro elektroprojektanty.
 • 2. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • ​​​​​​​8.00 - 9.30
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

   Základy návrhu jištění a dimenzování, zkratové proudy.

  • 9.30 - 9.40
   přestávka
  • 9.40 - 11.10
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

   Přehled legislativních požadavků a důležitých informací z norem

   • Základní normy pro bezpečnost.
   • Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
   • Stanovení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
   • Pospojování a uzemnění ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
  • 11.10 - 11.30
   přestávka
  • 11.30 - 13.00
   Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.
   • Základní požadavky pro provedení vnitřních instalací ČSN 33 2130 ed.3.
  • 13.00 - 13.10
   přestávka
  • 13.10 - 15.10
   Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
   • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk).
 • 3. den školení

  • 7.58 - 8.00
   organizační pokyny
  • 8.00 - 8.45
   Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o.
   • Základy datových rozvodů.
  • 8.45 - 8.55
   přestávka
  • 8.55 - 9.50
   Jan Píša, 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
   • Vnitřní komunikace na IP.
  • 9.55 - 11.55
   Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.
   • Požadavky legislativy a norem na projektování specifických instalací (školství, zdravotnictví, průmyslové prostory, společenské a kulturní objekty, výškové budovy, elektromobilita, atd.)
  • 11.55 - 12.00
   přestávka
  • 12.00 - 13.50
   Ing. Rostislav Mičín, MODUS, s.r.o. a  Ing. Pavel Dressler, DNA Central Europe s.r.o.
   • Nouzové osvětlení – druhy a základy návrhu.
  • 13.50 - 15.00
   Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
   • Požadavky na návrh elektrické instalace z hlediska požární ochrany (ČSN řady 7308..+ ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Místa konání

Organizační pokyny

 • Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
 • Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů školení (Eaton Elektrotechnika, DEHN s.r.o., MODUS, spol. s r.o., NETWORK GROUP, s.r.o., DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o., 2N TELEKOMUNIKACE a.s.) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat, protože právě díky parnterům akce je školení možné uspořádat.
 • Nejpozději v den školení od nás obdržíte odkaz pro sledování živého přenosu. V den školení máte možnost pokládat lektorům dotazy formou chatu.  Záznam školení pro Vás bude dostupný ještě 30 dnů od přenosu.
 • Školení je online záznamem akce ze začátku roku 2021. V průběhu roku 2021 došlo ke schválení nového Stavebního zákona (Zákon č. 283/2021 Sb.) a Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (Zákon č. 250/2021 Sb.). Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům jsou teprve v přípravě. Z tohoto důvodu doporučujeme dostudovat výše zmíněné novely zákonů a monitorovat stav prováděcích vyhlášek k těmto zákonům.

V ceně kurzu

 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě,
 • prezentace v elektronické podobě,
 • přístup k živému přenosu školení v objednaných dnech (Dle zvolené varianty: pouze 1. den nebo všechny  3 dny školení),
 • možnost pokládat lektorům dotazy formou chatu v den školení,
 • možnost shlédnutí záznamu školení po dobu 30 dnů od uskutečnění přenosu.

Přednášející

autorizovaný technik TE03 a lektor

Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a člen TNK 76 a autorizační rady ČKAIT. Jako samostatně podnikající odborník se zaměřuje na tvorbu elektrotechnických předpisů (ČSN), přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Autor mnoha publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací. Přednáší členům ESČ, na půdě Česko-německé obchodní a průmyslové komory a samozřejmě také na našich akcích.

Specializuje se na projektování silnoproudých rozvodů nízkého i vysokého napětí pro investiční výstavbu. Je samostatně podnikající projektant elektro. Svoje zkušenosti z oblasti trafostanic, rozvodů v průmyslových objektech, instalace pro technologické účely a zdravotnické instalace předává elektrotechnické veřejnosti prostřednictvím přednášek a článků nejen ve spolupráci s LPE s.r.o. Tvůrce portálu https://www.proelektroprojektanty.cz/

Metodik LPE s.r.o. a dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky. V současnosti jako OSVČ poskytuje poradenské služby v elektrotechnice. Je autorem několika odborných příruček z oboru, věnuje se spíše přednáškové činnosti. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů a dlouhodobě i cechmistrem elektrotechnického cechu na Berounsku, kde působí.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

Vedoucí technické podpory MODUS spol. s r.o.

vedoucí střediska kabeláže, produktový manažer NETWORK GROUP, s.r.o.

presales engineer 2N Telekomunikace s.r.o.

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.

Ing. Jitka Hřebačková

Ing. Jitka Hřebačková

775 933 894

seminare@lpe.cz

Do košíku jsme přidali

Elektroinstalace jednoduše a rychle – praktické informace

Termín a místo
Varianta
Rozšíření
Počet osob
1 300 Kč

Právě probíhá údržba

Omlouváme se, ale právě probíhá údržba stránky. Obvykle údržba netrvá déle jak 5 minut. Po dokončení údržby toto okno automaticky zmízí a můžete pokračovat.