XV. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy

Popis školení

Pojďte na odborný seminář Unie soudních znalců, který se zaměří na:

 • Závady v elektroinstalacích z pohledu soudního znalce.
 • Správné zajištění pracoviště.
 • Civilněprávní a trestněprávní odpovědnost při navrhování, montáži a revizi vyhrazených technických zařízení.
 • Úrazy elektrickým proudem a neodkladná pomoc.
 • Nové postupy a technologie – práce prováděné pod napětím.
 • Rozbor revizních zpráv v ochraně před bleskem pohledem soudního znalce.

Členové ČKAIT získají účastí 1 bod do Projektu CŽV ČKAIT. Seminář je určen i pro nečleny ČKAIT.

Detailněji o přednáškách:

 • Ing. Aleš Hudek, soudní znalec, místopředseda UNIE SZ - Závady v elektroinstalacích z pohledu soudního znalce.

Rozbor nejčastěji se vyskytujících závad a neshod v elektroinstalačních rozvodech, revizích a předávacích protokolech.

 • Ing. Radomír Kočíb, inspektor OIP - Správné zajištění pracoviště.

Porovnání současných předpisů s dříve platnými při zajišťování pracoviště, seznámení účastníky semináře se zajišťováním pracovišť, činnosti na elektrickém zařízení z pohledu platných předpisů a úskalí používání současně platných předpisů s ohledem na odpovědnosti jednotlivých členů pracovních skupin.

 • Mgr. Jiří Kaňka, advokát - Civilněprávní a trestněprávní odpovědnost při navrhování, montáži a revizi vyhrazených technických zařízení.

Vymezení pojmu újma a škoda. Právní principy odpovědnosti za škodu. Principy trestněprávní odpovědnosti. Vztah obou odpovědností. Odpovědné osoby. Postavení Technické inspekce České republiky. Diskuze.

 • Aleš Benda, Ředitel Ústavu metodiky první pomoci z.ú. - Úrazy elektrickým proudem a neodkladná pomoc.

Budou rozebrány zásady a základní principy poskytnutí neodkladné pomoci člověku po úrazu elektrickým proudem. Součástí přednášky bude seznámení s použitím vyprošťovacích pomůcek a dalšího záchranářského vybavení

 • Mgr. Marek Jelínek, specialista PPN, SŠEE Sokolnice - Nové postupy a technologie – Práce prováděné pod napětím.

Práce pod napětím jsou pro moderní energetiku nezbytným nástrojem pro zvyšování kvality dodávky elektrické energie. Proto je z pohledu současné legislativy nutno analyzovat, jaké metody a postupy jsou nejvhodnější pro jednotlivé napěťové hladiny. Součástí této přednášky je nejnovější trendy v oblasti používaných ochranných prostředků pro PPN.

 • Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., soudní znalec, předseda UNIE SZ - Rozbor revizních zpráv v ochraně před bleskem pohledem soudního znalce

Přednáška se zabývá jednotlivými revizními zprávami z pohledu normy ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62305 ed.2. Jak má postupovat revizní technik při kontrole jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění. Kontrola výpočtu dostatečné vzdálenosti. Na jaké základní postupy nesmí revizní technik zapomenout při výchozí a pravidelné revizí.

Program školení

 • 1. den školení

  • 8.25 - 8.30
   organizační pokyny, zahájení
  • 8.30 - 9.30
   Ing. Aleš Hudek, soudní znalec, místopředseda UNIE SZ
   • Závady v elektroinstalacích z pohledu soudního znalce.
  • 9.35 - 10.35
   Ing. Radomír Kočíb, inspektor OIP
   • Správné zajištění pracoviště.
  • 10.35 - 10.40
   přestávka
  • 10.40 - 11.40
   Mgr. Jiří Kaňka, advokát
   • Civilněprávní a trestněprávní odpovědnost při navrhování, montáži a revizi vyhrazených technických zařízení.
  • 11.45 - 13.00
   Aleš Benda, Ředitel Ústavu metodiky první pomoci z.ú.
   • Úrazy elektrickým proudem a neodkladná pomoc.
  • 13.05 - 13.50
   Mgr. Marek Jelínek, specialista PPN, SŠEE Sokolnice
   • Nové postupy a technologie – Práce prováděné pod napětím.
  • 13.55 - 14.55
   Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., znalec, předseda UNIE SZ
   • Rozbor revizních zpráv v ochraně před bleskem pohledem soudního znalce.
  • od 14.55
   dotazy, konec školení

Nevíte si rady?
Ráda vám pomůžu.

Obraťte se na mě s dotazy, na které jste tady nenašli odpověď. Jsem tu pro vás.